Į pirmą puslapį
DĖMESIO! Vyksta puslapio atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galinčius pasitaikyti nesklandumus.

SVEIKI, UŽSUKĘ Į PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS KAUNE SVETAINĘ!

Mūsų parapija jauna, bažnyčia tebestatoma, bet bendruomenė jau susibūrusi – švenčia Eucharistiją, drauge gilinasi į tikėjimą, dalijasi gyvenimo džiaugsmais, rūpesčiais ir patirtimi...

Savaitinis susitikimų KALENDORIUS

Ateik ir TU, įsitrauk į mūsų bendruomenę!

Sekmadienio skelbimas
2014 – 06 –29
ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

 • Šventojo Tėvo intencijos liepos mėnesiui: 1. Kad sporto veikla visada būtų proga stiprinti žmonių brolystę ir augimą. 2. Kad Šventoji Dvasia remtų skurdžiausiose šalyse Evangeliją skelbiančių pasauliečių darbą.
 • • Šiandien ŠV. PETRO IR PAULIAUS iškilmė. Įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai – aplankius katedrą ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą. • Šiandieną rinkliava skiriama Šv. Tėvo labdaros veiklai paremti (Šv. Petro skatikas).
 • Ateinantį antradienį, liepos 1 d. vakare prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie baigsis liepos 12 dieną. .
 • Ateinantis trečiadienis, liepos 2 d. Švč. Mergelės Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, šventė.
 • • Ateinantis penktadienis, liepos 4 d., pirmasis mėnesio penktadienis 18 val. Šv. Mišiose melsimės Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.
 • • Ateinantis šeštadienis, liepos 5 d., pirmasis mėnesio šeštadienis 18 val. Šv. Mišiose melsimės Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.
 • • Ateinantis sekmadienis, liepos 6 d., Lietuvos Valstybės diena – Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė. Melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Mieli parapijiečiai, choro vadovė kviečia vyrus, turinčius balsą ir klausą, įsijungti į parapijos chorą. Prašome kreiptis į choro vadovę Dovilę.
 • • Primename tikintiesiems, kad nuo liepos 6 – 13 dienomis Marijampolės bazilikoje vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas.
 • • Mieli parapijiečiai, primename, jog mūsų parapijoje nuo gegužės mėnesio per šeimas keliauja ikona „Šventoji Šeima“. Kviečiame norinčius užsirašyti zakristijoje arba savaitės dienomis raštinėje. Ikona perduodama norinčiai šeimai sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.
 • Dėkojame visiems, kurie malda ar auka prisidedate prie bažnyčios statybos.
aukštyn